Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου

Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου προορίζει και αποφασίζει το αποτέλεσμα της πάλης που γίνεται μέσα μας από το κακό...

TOP NEWS