Τι σημαίνει ο όρος «γκουρού»

Σήμερα, πέραν της θρησκευτικής και θρησκειολογικής αναφοράς του όρου, γκουρού σημαίνει ο εξειδικευμένος, αυτός που κατέχει κάτι τόσο καλά...

TOP NEWS