Τι σημαίνει ο όρος «γκουρού»

  • Δόγμα

Σήμερα, πέραν της θρησκευτικής και θρησκειολογικής αναφοράς του όρου, γκουρού σημαίνει ο εξειδικευμένος, αυτός που κατέχει κάτι τόσο καλά όσο λίγοι.

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Επικράτησε στην Ινδική Παράδοση. Ως όρος έχει πνευματικό πρόσημο, σημαίνει τον τεχνίτη δάσκαλο που οδηγεί και κατάλληλα κατευθύνει τον μαθητή του στο δρόμο προς τη γνώση και τη λύτρωση.

Σε κάποιες ινδουϊστικές παραδόσεις, «γκουρού» σημαίνει θεϊκή οντότητα, όχι τόσο ένεκα της δυνάμεως του «γκουρού» ως θεός, όσο της ιδιαιτερότητας της θέσεώς του, που, τις περισσότερες φορές, ξεχωρίζει και κυριαρχεί.

Έξω και μακριά, όμως, από τα ινδουϊστικά τυπικά, ο όρος ταυτίστηκε με τον καθηγητή-δάσκαλο της Γιόγκα. Παλαιότερα, οι μαθητές που ασκούνταν στη Γιόγκα, μοίραζαν την περιουσία τους στον γκουρού δάσκαλό τους, ως ελάχιστο δείγμα απόλυτης υπακοής και ταύτισης μαθητού και δασκάλου.

Σήμερα, πέραν της θρησκευτικής και θρησκειολογικής αναφοράς του όρου, γκουρού σημαίνει ο εξειδικευμένος, αυτός που κατέχει κάτι τόσο καλά όσο λίγοι.

TOP NEWS