νόμο

Γνώση και πράξη

Βασικό σημείο για τη δίκαιη κρίση του ανθρώπου από τον Θεό είναι ο Νόμος. Μάλιστα το αποστολικό ανάγνωσμα αύριο...

TOP NEWS