Το Αρτοφόριο ως λειτουργικό σκεύος

Εκτός Θείας Λειτουργίας και εκτάκτως σε περιπτώσεις ασθενών ή πιστών που αδυνατούν να προσέλθουν στον Ι. Ναό, ο ιερέας...

TOP NEWS