Το Αρτοφόριο ως λειτουργικό σκεύος

  • Δόγμα

Εκτός Θείας Λειτουργίας και εκτάκτως σε περιπτώσεις ασθενών ή πιστών που αδυνατούν να προσέλθουν στον Ι. Ναό, ο ιερέας χρησιμοποιεί αυτά τα Τίμια Δώρα, ως τονίσαμε.

Γράφει ο π. Δημήτριος Φουρλεμάδης

Το Αρτοφόριο είναι ένα κατάλληλο κουτί, συνήθως μεταλλικό, επί της Αγίας Τραπέζης, εντός του οποίου φυλάσσεται η Θεία Κοινωνία. Περιέχει, δηλαδή, Σώμα Χριστού, Άγιο Άρτο, ο οποίος είναι εμβαπτισμένος στο Τίμιο Αίμα του Κυρίου. Αυτή είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται τη Μεγάλη Πέμπτη, κάθε Μεγάλη Πέμπτη του έτους, οπότε και αποξηραίνονται τα Τίμια Δώρα για να διατηρούνται στο χρόνο.

Όταν εκτάκτως χρειασθεί, ο ιερέας κοινωνεί με αυτά τα Τίμια Δώρα, χρησιμοποιώντας κοινό οίνο για να μακαλώσει το εμβαπτισμένο με το Αίμα Του, Σώμα του Χριστού μας.

Εκτός Θείας Λειτουργίας και εκτάκτως σε περιπτώσεις ασθενών ή πιστών που αδυνατούν να προσέλθουν στον Ι. Ναό, ο ιερέας χρησιμοποιεί αυτά τα Τίμια Δώρα, ως τονίσαμε.

Αρτοφόριο, όμως, καλούμε και το μικρί κυτίο, και αυτό επί της Αγίας Τραπέζης, εντός του οποίου διαφυλάσσεται ο Αμνός του Κυρίου, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας. Εντός του κυτίου αυτού θα διαφυλάξει ο λειτουργός τα Τίμια Δώρα που θα εξαχθούν την Κυριακή και θα χρησιμοποιηθούν στην Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

TOP NEWS