Μονή Αγίων Θεοδώρων

Στο παρεκκλήσιο του Προδρόμου λειτουργούσε "Κρυφό Σχολειό" στο οποίο τα  παιδιά της περιοχής μάθαιναν τα πρώτα γράμματα και μετά,...

TOP NEWS