συνάξεις

Ιερατικές Συνάξεις στη Μητρόπολη Χαλκίδος

Πραγματοποιήθηκαν οι κατά τόπους ιερατικές συνάξεις στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, τηρουμένων των ισχυόντων μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού της...

TOP NEWS