καμπάνες

Γιατί οι Εκκλησίες έχουν καμπάνες

Αιώνες τώρα η Εκκλησία έχει συμπεριλάβει στη λατρεία της και σ’ ό,τι επιτελείται, κάθε πρόσφορο μέσο που συντελεί είτε...

TOP NEWS