Τι ήταν οι «θεοδρόμοι» στην αρχαία Εκκλησία

  • Δόγμα

Καμπάνες υπήρχαν πολύ αργότερα στη Δύση. Στην Ανατολή εμφανίζονται στην Κωνσταντινούπολη, το 865 μ.Χ.

Του Δημητρίου Λυκούδη, θεολόγου

Στην αρχαία Εκκλησία δεν υπήρχαν καμπάνες, ένεκα των διωγμών εις βάρος των χριστιανών. Υπήρχαν όμως οι ¨θεοδρόμοι¨ που έτρεχαν στους δρόμους, άνθρωποι που είχαν επιφορτιστεί να διαλαλούν τις επικείμενες συγκεντρώσεις των πιστών.

Καμπάνες υπήρχαν πολύ αργότερα στη Δύση. Στην Ανατολή εμφανίζονται στην Κωνσταντινούπολη, το 865 μ.Χ.

Προέρχονταν από τα ορυχεία της Καμπανίας, επαρχίας της Ιταλίας, από όπου και ονομάστηκαν. Η σωστή ονομασία για εμάς τους χριστιανούς είναι σήμαντρο, καθώς ¨σημαίνει¨, υπενθυμίζει και προσκαλεί τους πιστούς στις ακολουθίες της Εκκλησίας.

Όταν οι πιστοί ακούν τα σήμαντρα να σημαίνουν, σηκώνονται και σιωπηλά κάμνουν αργά το Σημείο του Σταυρού, σαν ¨απάντηση¨ – χαιρετισμό προς το κάλεσμα

TOP NEWS