Τι σημαίνει κόσμος

Κόσμος είναι να φροντίζει γιά το σώμα προς βλάβην της ψυχής καί να καυχιέται γι' αυτά πού αφήνει πίσω...

TOP NEWS