Το αίμα του κυρίου καθίσταται και ιδικό μας αίμα

    Το θεόπνευστον σημερινόν αποστολικόν ανάγνωσμα διεισδύει εις τον πυρήνα της λατρευτικής ζωής του Ισραήλ, την εορτήν του Εξιλασμού, ερμηνεύει...

    Ο αληθινός Χριστιανός

    Το δράμα που θα επακολουθούσε σύμφωνα με το σχέδιο της θείας οικονομίας διηγείται ο Ιησούς στους μαθητές του, για...