Ο αληθινός Χριστιανός

  • Dogma

Το δράμα που θα επακολουθούσε σύμφωνα με το σχέδιο της θείας οικονομίας διηγείται ο Ιησούς στους μαθητές του, για να τους προπαρασκευάσει και να αντιμετωπίσουν με δύναμη την μεγίστη δοκιμασία να ιδούν τον θείο Διδάσκαλο μαρτυρούμενον και σταυρούμενον.

Αρχιμανδρίτης Κων/νος Χαραλαμπόπουλος

Το δράμα που θα επακολουθούσε σύμφωνα με το σχέδιο της θείας οικονομίας διηγείται ο Ιησούς στους μαθητές του, για να τους προπαρασκευάσει και να αντιμετωπίσουν με δύναμη την μεγίστη δοκιμασία να ιδούν τον θείο Διδάσκαλο μαρτυρούμενον και σταυρούμενον.

Εκείνοι όμως δεν κατανοούν την θεία διήγηση των όσων θα επακολουθήσουν και νομίζουν ότι οι λόγοι του Κυρίου αφορούν εγκατάσταση ενδόξου βασιλείας επί της γης και ζητούν και εκείνοι μέρος των βασιλικών τιμών και πρωτοκαθεδριών.

Ο διάλογος ανά μέσον Κυρίου και μαθητών έχει σκοπό να αντιληφθούν ότι δεν πρέπει να επιζητούν κοσμικά φρονήματα, φιλοδοξία, αντιζηλία και εγωισμό. Παρανόησαν ολοσχερώς τον σκοπό και τον χαρακτήρα της βασιλείας του Θεού και τούτο διότι ήσαν άνθρωποι με ατέλεια και αδυναμίες.

Μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη και την θεία Πεντηκοστή μετεμορφώθησαν χάριτι του Παναγίου Πνεύματος εις αλιείς ανθρώπων. Τους εχαρίτωσεν ο Θεός, τους αναγέννησε το Άγιον Πνεύμα.

Τότε θα απαρνηθούν τα εγκόσμια και θα αναλάβουν δια πολλαπλών στερήσεων και διώξεων το έργον του Ευαγγελίου. Τότε θα αναδειχθούν Άγιοι, Τέλειοι, υψηλοί, ηθικοί. Και τούτο είναι το μήνυμα του Αγίου Ευαγγελίου.

Μόνον όταν ο άνθρωπος χαριτωθεί από τον Θεό, όταν αναγεννηθεί δια Πνεύματος Αγίου, τότε και μόνον τότε καθίσταται καινός, αγνός, ηθικός, ανώτερος πάσης φιλοδοξίας, μικρότητος, αληθής πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού και πολίτης του Ουρανού.

Ως άνθρωποι και ημείς έχομε το σκεπτικό των Αποστόλων προ του Πάθους και όπλο μας πρέπει να είναι η προσευχή που θα μας ενδυναμώσει, θα μας καταστήσει χαρισματούχους Θεού και θα μας αναγεννήσει να μεταστραφούμε δηλαδή από τις κοσμικές μας φιλοδοξίες προς τα μεγαλεία του Ουρανού.

Ο Κύριος καυτηριάζει την κοσμική φιλοδοξία και συνιστά την θεϊκή φιλοδοξία. Και ο χριστιανός αυτή την φιλοδοξία πρέπει να ποθεί να εργάζεται να κερδίσει αντί των προσκαίρων τα αιώνια αντί των φθαρτών τα άφθαρτα αντί των επιγείων τα ουράνια, τα αθάνατα τα μεγαλεία του Θεού.

Ο δρόμος του ουρανού είναι δρόμος ταπεινώσεως, θυσίας, αγάπης. Μόνον όσοι καταλαμβάνουν τελευταία θέση επί της γης, καταλαμβάνουν την πρώτη θέση εις τον ουρανό χριστιανός με εγωισμούς και κοσμικές φιλοδοξίες είναι κίβδηλος χριστιανός.

Χριστιανός με ουράνιο πόθο και φιλοδοξία με ταπείνωση και θυσία είναι ο αληθής χριστιανός άξιος του Κυρίου και των μεγαλείων του Ουρανού.

Ας παρακαλούμε τον Θεόν εις αυτή την επίλεκτη θέση του ουρανού να μας τοποθετήσει και να μας αξιώσει να γευθούμε τις απολαύσεις της αιωνιότητος που εκπηγάζει παρ’ Αυτού.

Ο Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος είναι εφημέριος στον Ι.Ν. Αγιου Δημητρίου Παλαιού Ψυχικού

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ