• μάξιμος

    Η κοσμολογία τού Αγίου Μαξίμου

    Για τον άγιο Μάξιμο (όπως και για όλους τους πατέρες τής Εκκλησίας), ο κόσμος είναι δημιουργία τού Θεού. Δεν...

TOP NEWS