Ποια θέση πρέπει να έχει το σώμα όταν προσεύχομαι (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η σωστή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της προσευχής

Ποια είναι η σωστή στάση προσευχής;

TOP NEWS