Ο Τρισάγιος ύμνος

Οι άγγελοι ως κύριο έργο τους έχουν τη δοξολόγηση του Θεού. Ο  ̉̉̉άνθρωπος καθίσταται δοξολογική ύπαρξη, μιμούμενος τα αγγελικά...

TOP NEWS