Αγιότητα και Ορθοπραξία

Ασφαλώς η Εκκλησία, ως μάνα στοργική, βοηθά τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο σ’ όλες τις ανάγκες του. Όμως, αδικεί τον άνθρωπο...

TOP NEWS