Η απαρχή της Θείας Λειτουργίας

  • Δόγμα

Μέσα στο χώρο του ναού οι πιστοί, όσοι και νά ναι ξανοίγονται στην αιωνιότητα, στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Γιατί Εκείνος έρχεται σε μας. Είναι δυναμικά παρών ανάμεσά μας. Μας εισάγει θριαμβευτικά στη Βασιλεία Του, που είναι Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κι αυτό γίνεται τώρα (=νυν). Δεν είναι μια άπιαστη – ανέλπιδη αναμονή. Είναι χειροπιαστή πραγματικότητα, που τη γεύεται ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του.

«Ευλογημένη η Βασιλεία του πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Αμήν.

Η Θεία Λειτουργία αρχίζει…. Έχει ήδη αρχίσει προ καταβολής κόσμου. Τη γεύτηκε ο Αδάμ στον παράδεισο. Την έχασε όμως, γιατί θέλησε να γευτεί ένα ψεύτικο τρόπο ζωής. Κι έμεινε στο θάνατο – την απώλεια της κοινωνίας με το Θεό και τον κόσμο.

Κι έρχεται ο Νέος Αδάμ, ο Χριστός, για να σώσει τον κόσμο από το θάνατο. Να δώσει ζωή. «Αυτό που διψά ο άνθρωπος είναι η αιωνιότης, έστω μια μικρή – μικρή αιωνιότης». Και αυτό υπάρχει εδώ. Αιωνιότητα είναι η τριαδικότητα. «Αύτη εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Αρχιμ. Βασίλειος).

Μέσα στο χώρο του ναού οι πιστοί, όσοι και νά ναι ξανοίγονται στην αιωνιότητα, στην κοινωνία του Τριαδικού Θεού. Γιατί Εκείνος έρχεται σε μας. Είναι δυναμικά παρών ανάμεσά μας. Μας εισάγει θριαμβευτικά στη Βασιλεία Του, που είναι Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κι αυτό γίνεται τώρα (=νυν). Δεν είναι μια άπιαστη – ανέλπιδη αναμονή. Είναι χειροπιαστή πραγματικότητα, που τη γεύεται ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του.

Αλλά συγχρόνως είναι και μία δυναμική πορεία προς τα έσχατα. Εκεί που δεν υπάρχει «πόνος ούτε λύπη ούτε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος». Στους ατέλειωτους αιώνες, στην υπέρβαση του χρόνου, στην όγδοη ημέρα, ξανοιγόμαστε από τώρα, μέσα στη Λειτουργία. Γιατί εκεί είναι η εσταυρωμένη Αγάπη που νικά τη φθορά. Και μαζί μ’ Αυτόν και συ και γω κι ο κόσμος ολόκληρος. «Ίνα ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν».

π. Ανδρέας Αγαθοκλέους

Πηγή: http://www.isagiastriados.com/

TOP NEWS