«Στο στόμα κλειδί…»

Έτσι αναπαύεται ο Ουρανός και έρχεται η Θεία Χάρις εντός μας.

TOP NEWS