«Στο στόμα κλειδί…»

  • Δόγμα

Έτσι αναπαύεται ο Ουρανός και έρχεται η Θεία Χάρις εντός μας.

Στο στόμα κλειδί! Να το κλείσουμε το στόμα, να το κλειδώσουμε και να πετάξουμε το κλειδί. Έτσι αναπαύεται ο Ουρανός και έρχεται η Θεία Χάρις εντός μας. Και τότε, θαύματα θα δεις, θαύματα θα βιώνεις συνεχώς στην καθημερινότητά σου.

Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα

TOP NEWS