κήρυγμα

Τί είναι το κήρυγμα

Ο π. Αλέξανδρος Σμέμαν εξηγεί λιτά και περιεκτικά τί ακριβώς είναι το κήρυγμα

TOP NEWS