Ο θάνατος του θανάτου!

  • Dogma

 Η Ζωή, η Ανάσταση του Χριστού, είναι ο θάνατος του θανάτου!

π. Αλέξανδρου Σμέμαν

Ο θάνατος του Χριστού είναι μια κίνηση αγάπης προς τον Θεό, μια πράξη υπακοής και εμπιστοσύνης, πίστης και τελειότητας – είναι μια πράξη ζωής, η οποία εκμηδενίζει τον θάνατο.

«Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου».

Η Ζωή, η Ανάσταση του Χριστού, είναι ο θάνατος του θανάτου!

TOP NEWS