Σταυρός

Η πραγματική πρόοδος

Ο άνθρωπος δε θα προοδεύσει όσο επιδιώκει την ικανοποίηση της κάθε του επιθυμίας

TOP NEWS