χρήστος

Η ζωή μας ή ο Χριστός

Είναι συνηθισμένη η αντίληψη πως ο Θεός υπάρχει για να κάνει θαύματα, για να ανατρέπει τα αρνητικά που έχουμε...

TOP NEWS