Η μετάλλαξη των αιρέσεων

Οι αλλαγές δεν γίνονται έτσι ανώδυνα όταν πρόκειται για σύνολα, για κοινωνίες, για πολιτισμούς. Πονούν οι αλλαγές. Και μένουν...

TOP NEWS