Η μετάλλαξη των αιρέσεων

  • Dogma

Οι αλλαγές δεν γίνονται έτσι ανώδυνα όταν πρόκειται για σύνολα, για κοινωνίες, για πολιτισμούς. Πονούν οι αλλαγές. Και μένουν κατάλοιπα, τα οποία όμως μετασχηματίζονται.

π. Βασιλείου Θερμού

Οι αιρέσεις, για παράδειγμα, μπορεί να καταδικάστηκαν και επίσημα να εξαφανίστηκαν εντελώς. Τι έγιναν οι άνθρωποι που τις πίστευαν ή αυτοί που έχουν ανάγκη να τις πιστεύουν σε κάθε εποχή; Μετασχηματίζονται με άλλον τρόπο, σε κάτι άλλο. Διασώζονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας με διάφορες νοοτροπίες περίεργες, ιδιόρρυθμες, εσφαλμένες.

Πηγή: Ησυχαστήριο Αγίας Τριάδος

TOP NEWS