Κατάρ

Πάσχα στο Κατάρ

Μετά ιεροπρεπείας και κατά την εκκλησιαστικήν τάξιν, τη αθρόα συμμετοχή του ευσεβούς ποιμνίου, ετελέσθησαν αι ιεραί Ακολουθίαι της Μεγάλης...

TOP NEWS