Πάσχα στο Κατάρ

  • Dogma
Κατάρ

Μετά ιεροπρεπείας και κατά την εκκλησιαστικήν τάξιν, τη αθρόα συμμετοχή του ευσεβούς ποιμνίου, ετελέσθησαν αι ιεραί Ακολουθίαι της Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως στο Κατάρ.

Των ιερών Ακολουθιών προέστη ο Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος τη συλλειτουργία των κληρικών της Αρχιεπισκοπής. Πλήθος πιστών μετ’ ευλαβείας και κατανύξεως συμμετείχον εις την Θείαν Κοινωνίαν και πολλοί προσήλθον εκ των πόλεων του Εμιράτου του Κατάρ εις το Ιερόν Μυστήριον τού Ευχελαίου και της Εξομολογήσεως. Αι ακολουθίαι ετελέσθησαν εις την Ελληνικήν, Αραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν και Αγγλικήν γλώσσαν διά την πληρεστέραν συμμετοχήν του πολυγλώσσου ποιμνίου. Οι ιεροψάλται απέδωσαν με θαυμάσιον τρόπον τους ύμνους και αι χορωδίαι τα Εγκώμια της Μ. Παρασκευής εις την Αραβικήν και Ελληνικήν γλώσσαν. Την Μεγάλην Παρασκευήν και την νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου προσήλθον εις την ακολουθίαν ο Πρόξενος της Ελλάδος εις την Ντόχαν κ.Ιωάννης Ζελομοσίδης μετά της συζύγου αυτού.

29872091_10156997678459796_8987710183521885623_o 29872440_10156997678049796_6108579620327395200_o 29872763_10156997678254796_1524663436523636356_o 29982972_10156997678719796_2255850021784660124_o 29983189_10156997678219796_4587941048007069165_o 29983720_10156997678654796_8261826873440102183_o 30051647_10156997677769796_1738512356001358149_o 30051944_10156997678794796_9075992568162822214_o 30171948_10156997677804796_5993887571820826044_o 30420240_10156997677784796_2074433632330512522_o

Στο Κατάρ την Μεγάλην Παρασκευήν εις ατμόσφαιραν βαθείας κατανύξεως και συγκινήσεως ετελέσθη η Ακολουθία του Επιταφίου και η περιφορά εντός του αυλογύρου του Επισκοπείου. Την νύκτα του Μεγάλου Σαββάτου πλήθος χριστιανών επλήρωσεν ασφυκτικώς τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν και τον προαύλιον χώρον του. Ούτοι εν συνεχεία παρέμειναν και συμμετέσχον της Θείας Λειτουργίας, μεταλαβόντες σχεδόν άπαντες των Αχράντων Μυστηρίων. Ανεγνώσθη το Πασχάλιον Μήνυμα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ και ηκολούθησεν η ευλογία των Πασχαλινών αυγών και εδεσμάτων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ