Το θαύμα που χόρτασε 5000 άνδρες

Δεν είναι η μοναδική φορά, όπου δια θαυματουργικής επεμβάσεως του Θεού, επευλογούνται υλικά αγαθά και επαρκούν πλήρως εις τους...

TOP NEWS