άνθρωπος

«Πλούσιοι επτώχευσαν…»

Το «τίποτα δεν είναι δεδομένο» φαίνεται πως το κατανοούμε, όταν η σκληρή πραγματικότητα της ζωής μάς το προσφέρει ως εμπειρία. Σιγά...

TOP NEWS