Κερκύρας Νεκτάριος: Οι πολύτεκνοι αδερφοί μας, είναι ο αληθινά πλησίον μας, στον οποίο οφείλουμε το σεβασμό και την τιμή μας

Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, έχει καθιερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ενώσεως Πολυτέκνων, να συγκεντρώνονται πέραν από των μελών...

TOP NEWS