Μεσογαίας Νικόλαος: 70.000 ευρώ σε 75 οικογένειες ανήμερα του Αγ. Νικολάου

  • Dogma
μεσογαίας

Στο πλαίσιο μιας σεμνής τελετής, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα δοθούν εφάπαξ οικονομικά βοηθήματα σε οικογένειες, αλλά και ιδρύματα, των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.

Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου, η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, αποφάσισε να την ορίσει ως ημέρα στήριξης της αγωνιζόμενης οικογένειας. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο μιας σεμνής τελετής, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα δοθούν εφάπαξ οικονομικά βοηθήματα σε οικογένειες των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής.

Το συνολικό ποσό, το οποίο εγκρίθηκε από το αρμόδιο συμβούλιο της Μητρόπολης αγγίζει περίπου τα 70.000 ευρώ και θα διανεμηθεί σε περισσότερες από 75 οικογένειες και 3 μη εκκλησιαστικά κοινωφελή ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τα οποία στηρίζουν παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα το ποσό θα διανεμηθεί σε:
– Σε ανήλικα παιδιά υπερπολύτεκνων οικογενειών (άνω των 5 παιδιών), καθώς επίσης και σε παιδιά αυτών που σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
– Σε κάθε τέταρτο παιδί που γεννήθηκε εντός του 2015
– Σε οικογένειες με παιδιά που έχουν σοβαρή νοητική στέρηση
– Σε παιδιά που διακρίθηκαν στις σπουδές τους, σε διεθνείς διαγωνισμούς ή επιτέλεσαν πράξεις άξιες επαίνου και δημόσιας προβολής
– Σε ιδρύματα της περιοχής που λειτουργούν με την ευθύνη γονέων και περιθάλπουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

TOP NEWS