προφητικό χάρισμα

Το προφητικό χάρισμα

Πραγματικά, αν κατευθύνει κανείς την καρδιά του στο θέλημα του Θεού, ακόμη και μικρό παιδί φωτίζει ο Θεός να...

TOP NEWS