Ο πρώην Πρόεδρος του Ιράν στο Φανάρι

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην έδρα του την Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε με δική του πρωτοβουλία, σήμερα 14 Ιανουαρίου 2022, ο κ....

TOP NEWS