χριστός

Ο Χριστός είναι ή όχι πρόσωπο

Οι ομάδες της Νέας Εποχής κηρύττουν επίσης χριστό, όμως ένα άλλο Χριστό, όχι την Κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Χριστός...

TOP NEWS