χριστός

Είναι ή όχι πρόσωπο ο Χριστός

Οι ομάδες της Νέας Εποχής κηρύττουν επίσης χριστό, όμως ένα άλλο Χριστό, όχι την Κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Χριστός...

TOP NEWS