βασίλης

Πώς ο Μέγας Βασίλειος έγινε Άη Βασίλης

Σήμα κατατεθέν της καταναλωτικής αποχαύνωσης των ημερών, κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν δημιούργημα της εμπορευματικής κοινωνίας, ο Άη Bασίλης.

TOP NEWS