Το μετέωρο βήμα του Σταυρού

Το σύμβολο του χριστιανισμού, άρρηκτα συνδεδεμένο με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας, έχει δεχθεί πολλές φορές...

TOP NEWS