Η Καταστροφή της Σμύρνης

Ως την Πέμπτη, τη 19η Σεπτεμβρίου, η ανθρωπιστική κρίση της προκυμαίας κινδύνευε να λάβει διαστάσεις επιδημίας. Πτώματα σάπιζαν πάνω...

TOP NEWS