Πατριαρχικά παραλειπόμενα

Μεγάλα καράβια μεγάλες φουρτούνες λέει ο σοφός λαός. Κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει και με τα μεγάλα γεγονότα, αν...