θεόδωρος

Ολοκληρώθηκε ο θεολογικός διάλογος στην Αλεξάνδρεια- Πατριάρχης Θεόδωρος «ενδυναμώνει την ελπίδα για ένα μέλλον με περισσότερη αλληλοκατανόηση»

Αλεξανδρείας Θεόδωρος: Στους παρόντες καιρούς, όπου οι επικατάρατες διαιρέσεις, οι πρόσκαιρες σκοπιμότητες, οι μικροπρεπείς εμπάθειες και οι ανούσιες αντιπαραθέσεις...

TOP NEWS