θεός

Υπάρχει Θεός;

Το ερώτημα αν υπάρχει Θεός απαντάται από κάποιους με έντονη κατάφαση, από άλλους με έντονη άρνηση και από άλλους...

TOP NEWS