Ξεκινά τη λειτουργία της η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Μόρφου

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τοὺς μουσικοδιδασκάλους τῆς Μητροπόλεως, κ. Μάριον Ἀντωνίου καὶ κ. Ἰωάννην Λέμπον, μέχρι τὴν 1ην Ὀκτωβρί­ου 2022.

TOP NEWS