Ένας ξεχασμένος Όσιος: Ισαάκ ο Σύρος (βίντεο)

  • Δόγμα

Ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος (σύντομο βίντεο)

Ανήκει στος «λησμονημένους» Οσίους, αν και βαθύς γνώστης της μοναχικής ζωής και της Νηπτικής Θεολογίας. Το δε σύγγραμμά του «Τα Ασκητικά» αποτελεί μόνιμο εντρύφημα και καθημερινή ενασχόληση μελέτης από τους μοναχούς.

TOP NEWS