Η Παναγία η Πορταΐτισσα «φροντίζει» για τα παιδιά Της (ΒΙΝΤΕΟ)

  • Δόγμα

Η Παναγία η Ποσταΐτισσα προνοεί για τα παιδιά Της

Η Παναγία η Πορταΐτισσα «φροντίζει» και σκεπάζει τα παιδιά Της, μοναχούς και λαϊκούς, με τρόπο θαυμαστό και ιδιαίτερο!

TOP NEWS