Κάνε την κάθε δυσκολία, «θέμα» προσευχής (Βίντεο)

  • Δόγμα

Να κάνεις κάθε δυσκολία «ζήτημα» και «θέμα» προσευχής

Προσευχή και νηστεία σε κάθε ζήτημα που αναφύεται.

TOP NEWS