Λειτουργική ζωή και η στάση μας εντός του Ναού (Βίντεο)

  • Δόγμα

Πώς πρέπει ο πιστός να συμμετέχει στα τελούμνενα εντός του Ναού;

Ποια πρέπει να είναι η στάση μας εντός του Ναού;; Τι ονομάζουμε Λειτουργική Αγωγή και ποια η σχέση του πιστού με τα τελούμενα εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας;

TOP NEWS