Μάθαμε πια, να μην ακούμε κανέναν (Βίντεο)

  • Δόγμα

Δεν ακούμε πια, ούτε την ίδια την Εκκλησία

Να έχουμε ταπείνωση και να ακούμε τους άλλους

TOP NEWS