Μη σταματάτε να προσεύχεσθε για τους κεκοιμημένους (Βίντεο)

  • Δόγμα

Πόσο βοηθάει το κομποσχοίνι τους κεκοιμημένους!

Η προσευχή για τους κεκοιμημένους και τα πνευματικά «δώρα» που φθάνουν σε αυτούς.

TOP NEWS