Μητροπολίτης Βεροίας: «Ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα» – Βίντεο

  • Dogma
βεροίας

Το απόγευμα της Πέμπτης, 4ης Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στη σειρά των διαδικτυακών εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» ανέπτυξε το θέμα: «Ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στη διαδικτυακή ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος μᾶς δίδει μία εἰκόνα τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ὅπου οἱ διά πίστεως ἁγιασθέντες ἀναμένουν ὅλους ἐμᾶς γιά νά ἀπολαύσουν μαζί μας τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Δέν περιορίζεται ὅμως μόνο στήν εἰκόνα, ἀλλά τήν συνοδεύει καί μέ μία προτροπή καί πρόσκληση πρός ὅλους μας. Τί λέγει, λοιπόν, ὁ μέγας ἀπόστολος: «Τοιγαροῦν καί ἡμεῖς τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν δι᾽ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα».

Βλέποντας, λέγει, τό νέφος τῶν μαρτύρων, ἄς πετάξουμε ἀπό πάνω μας κάθε βάρος καί ἄς ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἁμαρτία ἡ ὁποία μᾶς περιβάλλει ἀπό παντοῦ καί ἄς τρέχουμε ὁ καθένας μας μέ ὑπομονή τόν ἀγώνα πού ἔχει μπροστά του.

Τί ἐννοεῖ ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος ὅταν μᾶς ζητά νά πετάξουμε ἀπό πάνω μας κάθε βάρος; Ποιό εἶναι τό βάρος πού μᾶς ἐμποδίζει στήν πορεία μας πρός τόν οὐρανό καί πρός τή σωτηρία μας;

Εἶναι, λένε, οἱ πατέρες τό θέλημά μας. Αὐτό σάν βάρος δεμένο στά πόδια μας μᾶς ἐμποδίζει νά βαδίζουμε τήν ὁδό τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἡ ὁποία μας ὁδηγεῖ στή σωτηρία. Γι᾽ αὐτό καί ὁ τρόπος πού ἔχουμε γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτό τό βάρος εἶναι νά νεκρώσουμε τό θέλημά μας.

Ἡ νέκρωση τοῦ θελήματός μας ὀνομάζεται ἀπό τόν ὅσιο Συμεών τόν νέο Θεολόγο ζωοποιός νέκρωση, γιατί δίδει στόν ἄνθρωπο τή ζωή, τήν αἰώνιο ζωή. Ἄν νεκρώσουμε τό θέλημά μας, ζοῦμε στόν κόσμο ἀλλά εἶναι σάν νά μήν ζοῦμε σέ αὐτόν.

Ὁ νεκρός βλέπει κάτι; ρωτᾶ ὁ ὅσιος. Αἰσθάνεται, χαίρεται, λυπᾶται, ἐπιθυμεῖ, ἁμαρτάνει; Ὄχι. Μποροῦμε κατά τό δυνατόν νά ζοῦμε ἔτσι; Τότε μόνο μποροῦμε νά καταλάβουμε τή θαυμαστή ἐνέργεια τῆς ζωοποιοῦ νεκρώσεως πού εἶναι σωτήρια γιά κάθε ἄνθρωπο.

Καί γιά νά κατανοήσουμε πῶς τό θεμέλιο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ἡ νέκρωση τοῦ θελήματός μας, θά σᾶς πῶ, λέγει ὁ ὅσιος Συμεών, πρῶτα πόσο δύσκολα ἀποκτᾶται. Δέν μποροῦμε ἐδῶ νά πληρώσουμε ἐργάτες γιά νά κτίσουν τό οἰκοδόμημα τῶν ἀρετῶν, οὔτε μποροῦμε μέ χρυσάφι καί ἀσῆμι νά τό ἀγοράσουμε, ἀλλά ἀγοράζεται μέ αἷμα ἡ ἀρετή, μέ αἷμα κτίζεται τό οἰκοδόμημά της. Καί γιά νά καταλάβουμε καλύτερα τί σημαίνει ὅτι ἡ ἀρετή ἀποκτᾶται μέ αἷμα, ὁ ὅσιος Συμεών θά μᾶς δώσει μία ὡραία εἰκόνα.

Ὁτιδήποτε ἀποκτοῦμε ἐδῶ στή γῆ, εἴτε χρήματα, εἴτε ὑλικά ἀγαθά, εἴτε τίτλους, εἴτε πτυχία, εἴτε δόξα, εἴτε ὀνόματα, εἴτε ἐπιτυχίες, εἴτε σπίτια ἤ αὐτοκίνητα, τά ἀποκτοῦμε εὔκολα, πατώντας σταθερά στή γῆ καί φυσικά ἐνεργοποιώντας ὅλο τό σωματικό καί νοητικό δυναμικό μας.

Στήν ἀπόκτηση τῶν παραπάνω ἀγαθῶν ὄχι μόνο δέν πρέπει νά νεκρώνουμε τό ἐγώ μας καί τό θέλημά μας, ἀλλά ἀπεναντίας πρέπει νά τό προβάλλουμε γιά νά ἐπιζήσουμε στόν ἀνταγωνισμό καί νά πετύχουμε.

Ἄς προσπαθοῦμε, λοιπόν, ἀκολουθώντας τήν προτροπή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅπως μᾶς τήν ἑρμήνευσε ὁ ὅσιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, νά ἔχουμε ἔνοικο στήν καρδιά μας τόν Χριστό σέ ὅλη μας τή ζωή, γιά νά ἀξιωθοῦμε νά ζήσουμε μαζί του καί στόν οὐρανό.

TOP NEWS