Να κουράζεσαι, αλλά να μην κουράζεις (Βίντεο)

  • Δόγμα

Ο άνθρωπος του Θεού που δεν κουράζει τους γύρω του

Να είσαι άνθρωπος του Θεού, να μην κουράζεις τους ανθρώπους.

TOP NEWS