Ο αγιασμός έδιωξε τα πονηρά πνεύματα (Βίντεο)

  • Δόγμα

Η δύναμη του αγιασμένου νερού

Η αγιαστική δύναμη του αγιασμού κατά των πονηρών πνευμάτων

TOP NEWS